11 november 2019

Cliëntondersteuning

       

Cliëntondersteuning

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft het voor veel mensen niet eenvoudiger gemaakt om te achterhalen op welke ondersteuning zij aanspraak kunnen maken. Bovendien is het in iedere gemeente anders geregeld. Om cliënten toch duidelijkheid te kunnen geven is de functie cliëntondersteuner in de wet opgenomen. Iedereen die zich tot de gemeente wendt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, zorg,  hulpmiddelen of woning-aanpassing, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Kwetsbare ouderen kunnen zo op weg worden geholpen in het voor hen ingewikkelde veld van de WMO. Daarom is er een initiatief genomen om cliëntondersteuners op te leiden, die vervolgens vanuit lokale seniorenverenigingen zoals o.a. KBO op pad kunnen gaan.
Cliëntondersteuners hebben een goed geïnformeerde achtergrond aan  bagage. Zo zijn vorig jaar veel ondersteuners opgeleid, waardoor in heel veel Brabantse gemeenten minimaal één vrijwillig ondersteuner actief is. Het KBO vindt deze functie belangrijk omdat daardoor veel senioren met een hulpvraag bij hun contacten met de gemeente worden geholpen.
De vrijwillige ondersteuners zijn in staat om de grote veranderingen in de zorg, rustig, begrijpelijk en met voldoende tijd uit te leggen aan senioren die ermee te maken krijgen.