Wat zijn en doen wij

Wij zijn een KBO vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de zes vijftigplussers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 130.000 leden zijn we een van de grootste landelijke seniorenverenigingen.

Uw belangen behartigen

Door het grote ledenaantal in de afdeling bij onze provinciale KBO vereniging van circa 130.000 leden zijn we een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen. Dit grote ledenaantal stelt ons in staat de belangen van senioren op allerlei niveaus te behartigen: lokaal, gemeentelijk, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren.