Dag van de Ouderen

De Internationale Dag van de Ouderen is bedoeld voor alle ouderen in de Gemeente Deurne.Deze dag is bedoeld als een ontmoetingsdag tussen de leden van de diverse afdelingen. De werkwijze is als volgt:

  – Een commissie werkt een voorstel met begroting uit.

  – Het bestuur legt dit voorstel voor aan de kringraad.

  – Na goedkeuring van de kringraad (al dan niet aangepast) gaat de commissie over tot
    definitieve afspraken

De laatste jaren hebben we een min of meer vaststaand programma wat er in grote lijnen als volgt uitziet:     

 – De dag begint met een H. Mis, gebedsdienst of een korte bezinning.

 – Daarna is er gelegenheid voor een kop koffie en een praatje   

 – Na dit serieuze gedeelte is er gelegenheid om te genieten van Amusement, 

 – Tot slot is er nog gelegenheid voor een drankje en een kop soep met broodje. 

 – Rond 17.30 uur komt er een einde aan deze gevarieerde middag.

Heeft u suggesties voor de organisatie van deze dag? Laat het ons dan weten?