KOMT U OOK BIJ ONZE KBO?

Wordt lid van onze vereniging je zal zien het is meer dan de moeite waard.
Met deze informatie willen wij uw interesse wekken om daarna het besluit te nemen lid te worden van onze vereniging.

De KBO is een belangenvereniging voor alle 50 plussers!

Wordt lid van een van onze afdelingen van Kring Deurne
Onze vereniging zorgt voor de in Deurne wonende senioren voor velerlei activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties. Dit alles in nauwe samenwerking met de overige negen KBO Afdelingen in de Gemeente Deurne.

Welk voordeel biedt uw lidmaatschap?

 • U kunt meestal gratis deelnemen aan activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, cultuur en zingeving.
 • U kunt bijvoorbeeld meedoen aan de activiteiten zoals themabijeenkomsten, fietsen, wandelen, dansen, rikken, handwerken, kienen, computerondersteuning, etc.
 • U kunt meedoen aan o.a. de jaarlijkse Kerstviering, of de Paasviering of de jaarlijkse busreis. Hiervoor worden kleine vergoedingen gevraagd.
 • U krijgt toegang tot onze datingsite van KBO-Brabant, Groet & Ontmoet, waarin leden zich presenteren omdat ze op zoek zijn naar een levens-, stap-, reis-, of klusmaatje.
 • U krijgt uitdagende en inspirerende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
 • U ontvangt de ledenpas, waarmee U via de Afdeling bijvoorbeeld korting krijgt bij evenementen zoals de Senioren Expo in Veldhoven.
 • U krijgt korting op Uw medische keuring voor het rijbewijs.
 • U krijgt collectiviteitskorting, bijvoorbeeld op de zorgverzekeringen van, IAK, VGZ en CZ.
 • U ontvangt 10 x per jaar het leden fullcolour magazine de “Ons”.
 • U heeft toegang tot nog meer relevante informatie via de besloten website van KBO-Brabant.  
 • Uw senioren belangen worden, door KBO-Brabant, behartigd op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. In het bijzonder op het gebied van inkomen, mobiliteit, wonen, welzijn en zorg.

 

KOMAAN BESTE OUDEREN

Alle voorgaand genoemde activiteiten worden georganiseerd in het kader van elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten is nu belangrijk maar wordt in de toekomst, gezien de veranderingen in de maatschappij, steeds belangrijker voor alle senioren.

De belangrijkste uitdaging is wel de huidige maatschappij te veranderen in een “participatiemaatschappij”. Een maatschappij waarin mensen, familie, buren, kennissen, vrienden van jong tot oud elkaar helpen. Wij als KBO-Kring Deurne bieden U middels de afdelingen de mogelijkheid door de vele activiteiten om andere mensen te ontmoeten en daardoor deel te nemen (te participeren) aan de maatschappij.

De jaarcontributie bedraagt slechts +/-€ 25,- per persoon. Heeft deze informatie Uw interesse gewekt? Wilt U nog meer informatie, wilt U een gesprek over het lidmaatschap met een van onze vrijwilligers: Neem dan contact op met onze secretaris en geef ons uw gegevens door. Dan nemen wij weer contact met U op.

Bent u al overtuigd dan U mag ook het aanmeldingsformulier invullen.

    De bronafbeelding bekijken

Indien uw interesse om lid te worden is gewekt mag u zich aanmelden door uw gegevens in te vullen.
Zie daartoe het invul formulier onder de toets
lid aanmelden.