11 november 2019

Belasting

Belastingadvies

Vanaf het begin van het jaar kunnen de bij onze KBO aangesloten leden weer een beroep doen op een van onze belastingadviseurs deze geeft U hulp en advies bij het invullen van het belastingformulier.
Vorig jaar werden er  landelijk zo`n 25.000 ouderen geholpen door de KBO belasting-invullers. Dit jaar wordt dit aantal naar alle waarschijnlijkheid nog hoger en wordt zelfs geschat op 40.000. In de loop van het gehele jaar worden er namelijk nog vele T-biljetten ingezonden.

Veel ouderen, ook zij met een laag inkomen, verzuimen vaak om te veel betaalde belasting terug te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze vorm van onderbenutting onder de 65-plussers jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s. Onze KBO adviseurs vervullen hun werkzaamheden in onze eigen Kring en komen desgewenst óók bij u op huisbezoek om u te ondersteunen. De leden van de ouderenbonden kunnen voor hulp met de aangifte het hele jaar terecht bij hun bond.

Voor de KBO-ers van onze Kring zijn de personen voor uw benodigd advies te vinden onder het tabblad adviseurs.

Hulp belastingaangifte
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren? Wellicht kunt u via de KBO uw belastingpapieren laten invullen. De Belastingservice is gratis. Wel kunnen onkosten, zoals reiskosten en kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Wij richten ons op mensen met een AOW-uitkering eventueel aangevuld met pensioen, met een totaalinkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.

De Belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften en gaat ook in op de zorg- en/of huurtoeslag. Meestal is het mogelijk dat de belasting-invuller bij u op huisbezoek komt. Maar soms worden uw papieren in orde gebracht tijdens een inloopspreekuur. U kunt er op vertrouwen dat de belasting-invuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. De invullers kunnen zich daarnaast legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft.

Als u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling.
Zij kijken samen met u welke belasting-invuller het dichtst bij u in de buurt woont.
Voor belasting-invullers is er een speciale website voor meer informatie en het downloaden van documenten en programma’s.
Kijk op ; www.belastingdienst.nl