KOMT U OOK BIJ ONZE KBO?

Wordt lid van onze vereniging. Het is meer dan de moeite waard.

Met deze informatie willen wij uw interesse wekken om daarna het besluit te nemen lid te worden van onze vereniging.

De KBO is een belangenvereniging voor alle 50 plussers!

Wordt lid van een van onze afdelingen van Kring Deurne. Als u mee wilt doen bij meerdere afdelingen dan hoeft u voor het 2e lidmaatschap slechts een kleine bijdrage te betalen.
Onze afdelingen zorgen voor de in Deurne wonende senioren voor velerlei activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontspanning, ontmoeting, sport en zingeving.

Welk voordeel biedt uw lidmaatschap zoal?

Uw belangen worden op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties. Dit alles in nauwe samenwerking met de negen KBO Afdelingen in de Gemeente Deurne.

 • U kunt (meestal gratis) deelnemen aan activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, cultuur en zingeving.
 • U kunt meedoen aan de activiteiten zoals themabijeenkomsten, fietsen, wandelen, dansen, rikken, handwerken, kienen, computerondersteuning, etc.
 • U kunt meedoen aan o.a. de jaarlijkse Kerstviering, of de Paasviering of de jaarlijkse busreis. Hiervoor worden kleine vergoedingen gevraagd.
 • U krijgt toegang tot onze datingsite van KBO-Brabant, Groet & Ontmoet, waarin leden zich presenteren omdat ze op zoek zijn naar een levens-, stap-, reis-, of klusmaatje.
 • U krijgt uitdagende en inspirerende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
 • U ontvangt de ledenpas, waarmee U via de Afdeling bijvoorbeeld korting krijgt bij evenementen zoals de Senioren Expo in Veldhoven.
 • U krijgt korting op Uw medische keuring voor het rijbewijs.
 • U krijgt collectiviteitskorting, bijvoorbeeld op de zorgverzekeringen van, IAK, VGZ en CZ.
 • U ontvangt 10 x per jaar het leden fullcolour magazine de “Ons”.
 • U heeft toegang tot nog meer relevante informatie via de besloten website van KBO-Brabant.  
 • Uw senioren belangen worden, door KBO-Brabant, behartigd op provinciaal en landelijk niveau. In het bijzonder op het gebied van inkomen, mobiliteit, wonen, welzijn en zorg.

 
KOMAAN BESTE OUDEREN

Alle voorgaand genoemde activiteiten worden georganiseerd in het kader van elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten is nu belangrijk maar wordt in de toekomst, gezien de veranderingen in de maatschappij, steeds belangrijker voor alle senioren.

De belangrijkste uitdaging is wel de huidige maatschappij te veranderen in een “participatiemaatschappij”. Een maatschappij waarin mensen, familie, buren, kennissen, vrienden van jong tot oud elkaar helpen. Wij als KBO-Kring Deurne bieden U middels de afdelingen de mogelijkheid door de vele activiteiten om andere mensen te ontmoeten en daardoor deel te nemen aan de maatschappij.

De jaarcontributie bedraagt slechts +/-€ 25,- per persoon.

Heeft deze informatie Uw interesse gewekt? Wilt U nog meer informatie, wilt U een gesprek over het lidmaatschap met een van onze vrijwilligers? Neem dan contact op met het bestuur van een van onze afdelingen.

Bent u al overtuigd dan U mag ook het aanmeldingsformulier invullen

Als het u wat lijkt om lid van de grootste vereniging van de gemeente Deurne te worden en om mee te gaan doen aan alle activiteiten die we organiseren en gebruik te kunnen maken van alle hulp en raad die we u kunnen bieden dan kunt u zich hier aanmelden als lid.

Als u HIER klikt komt u op onze aanmeldsite.