Uitvoerende taken van het Kringbestuur

  • De kring vertegenwoordigt de afdelingen bij de algemene vergadering van KBO Brabant. Zij zullen hier de opvattingen van de afdelingen verwoorden. Dit kan alleen maar als de zaken door het Kringbestuur goed voorbereid zijn in overleg met de afdelingen.
  • Het kringbestuur vergadert meerdere keren per jaar met bestuur-vertegenwoordigers van de afdelingen in de kringraad.  Het doel is elkaar op de hoogte te houden van de afdelingsactiviteiten, meningen uit te wisselen en af te spreken hoe we onze standpunten kunnen laten doorklinken in het algemeen beleid van KBO Brabant.
  • Een belangrijke taak van de afdelingen is de belangenbehartiging voor haar leden. Het kringbestuur zal dit stimuleren en ondersteunen. De Kring coördineert ondersteunende zaken met betrekking tot ouderenadviseurs en belastinginvullers.
  • Vanuit de Kring kunnen er ook projecten worden opgestart. Die worden dan voorbereid door een werkgroep. Het bestuur zal ook deelnemen aan deze werkgroepen.
  • Volgens het beleidsplan zal er vanuit KBO Brabant extra ondersteuning komen voor de afdelingen. Het kringbestuur zal dit van zeer nabij volgen en waar mogelijk een bemiddelende en stimulerende rol spelen.