Doelstelling van Kring Deurne.

De kring is de intermediair tussen afdelingen en KBO Brabant zowel van de afdeling naar de provincie als vice versa.

De Kring vertegenwoordigt de afdelingen en de leden in de Algemene Vergadering van KBO Brabant. Ook zorgt ze ervoor dat belangrijke informatie van de afdelingen terecht komt bij het Algemeen Bestuur.

Het Kringbestuur voert een intensief overleg met de besturen van de afdelingen en probeert zodoende op hoogte te blijven van alle belangen die er in de afdeling spelen. Waar mogelijk zal het bestuur de afdeling met raad en daad bijstaan.

Het belang van de afdeling is ook het belang van de kring en uiteindelijk het belang van de hele KBO. Daarom mag het bestuur van de kring ook een loyale samenwerking verwachten van de besturen van de afdelingen.

 

 

Uitvoerende taken van het Kringbestuur.

  • De kring vertegenwoordigt de afdelingen bij de algemene vergadering. Zij zullen hier de opvattingen van de afdelingen verwoorden. Dit kan alleen maar als de zaken door het Kringbestuur goed voorbereid zijn in overleg met de afdelingen.
  • Het kringbestuur zal meerdere keren per jaar met de kringraad vergaderen ten einde elkaar op de hoogte te houden van de afdelingsactiviteiten, meningen uit te wisselen en af te spreken hoe we onze standpunten kunnen laten doorklinken in het algemeen beleid van KBO Brabant.
  • Een belangrijke taak van de afdeling is de belangenbehartiging voor haar leden. Het kringbestuur zal dit stimuleren en ondersteunen. Zij zal dat met name doen door regelmatig contact te hebben met ouderenadviseurs en belastinginvullers.
  • Om elkaar op de hoogte te houden van de diverse activiteiten zullen we ook regelmatig op kringraadsvergaderingen onze ervaringen uitwisselen.
  • Vanuit de Kring zullen er ook meerder activiteiten zijn welke zullen worden voorbereid door een werkgroep. Het bestuur zal ook deelnemen aan deze werkgroepen.
  • Volgens het beleidsplan zal er vanuit KBO Brabant extra ondersteuning komen voor de afdelingen. Het kringbestuur zal dit van zeer nabij volgen en waar mogelijk een bemiddelende en stimulerende rol spelen.

Bestuur Kring Deurne

                   De bronafbeelding bekijken