13 november 2019

Bedevaart Ommel

Verslag 15 augustus 2019

KBO BEDEVAART naar Ommel,  gezamenlijke KBO kringen Deurne-Asten-Someren

                                               

 

Een schraal zonnetje vergezelde de pelgrims op weg naar de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ommel. De Pelgrims kwamen in grote getale naar de kerk in Ommel  en kon voorganger Pastor W. Kalb  een bomvolle kerk begroeten en ieder welkom heten. De pelgrims waren samen gekomen om de bedevaart viering  ter eren van Maria Ten hemelopneming bij te wonen.

In zijn openingswoord gaf  Kapelaan Overbeek  een beeld van de geschiedenis van de kerk van Ommel. Precies 575 jaar geleden werd de kerk van Ommel ingewijd door de toenmalige bisschop. Ook memoreerde Kapelaan Overbeek dat het 75 jaar geleden was dat Ommel gebombardeerd werd door het Duitse leger. Drie kwart van Ommel werd hierdoor weggevaagd en er vielen vele doden.  Pastor W. Kalb van KBO-Brabant gaf  aan dat de traditie van de Kringen Deurne – Asten en Someren voor de KBO leden een mooie gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk tot Maria te bidden en te zingen.  De door de Pelgrims meegebrachte bedevaart kaars werd binnen gebracht door Tjeu van Heugten , lid van de werkgroep uit Heusden, en kapelaan H. van Overbeek , die de kaars zegende en inwijdde.

Na de openingswoorden en de kaarswijding door Kapelaan H. van Overbeek heette Jeanne van Etten, lid van het Kringbestuur KBO Kring  Deurne , de aanwezigen  welkom.  Ze sprak over een mooie traditie die bij de KBO al jaren in ere gehouden werd. Ook sprak ze een speciaal woord van welkom aan het Koor “De Veengalm” uit Neerkant met dirigent Harrie Bootsma en organist Lodewijk Holskens. En verder sprak mevrouw van Etten de wens uit dat de traditie van deze KBO Bedevaart  nog jaren voort gezet mag worden. Zij bedankte de werkgroep  en wenste hen veel succes met de organisatie.

Ook was het fijn dat de Pastoors  van de kerken in de Kring Deurne –Asten en Someren als Concelebrant  ook nu weer in de viering  mee voorgingen of in de kerk aanwezig waren.

Voorganger Pastor W. Kalb ging vervolgens voor in de H. Mis en stipte in de overweging aan dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is. In Marialiederen wordt Maria letterlijk de hemel ingeprezen. Zij lijkt zo anders te zijn dan wij, gewone stervelingen. Wij zijn door zonde getekend , maar Maria is onbevlekt ontvangen. Zij heeft haar maagdelijkheid behouden en is toch moeder geworden, moeder van God nog wel. Zij heeft een voorbeeldig leven geleid. Ze is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, dat wil zeggen , dat ze niet gestorven is. Dat alles maakt haar zo verschrikkelijk van ons. Ze lijkt wel een godin. Zij was vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn  uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het moeilijk hebben worden door de gelovigen zeer  gewaardeerd. Het is daarom dan ook fijn dat deze bedevaart zo gehouden kan worden in de gezamenlijke Kringen. Maria luistert naar ons bidden, en goed luisteren is een erkenning van de ander. Als wij het alleen van de aarde moeten hebben, zijn we overgeleverd aan machtshebbers en aan het grote geld. Als we het alleen van de hemel moeten hebben, staan we niet meer met beide benen op de grond en verliezen we de naaste die onze hulp nodig heeft, uit het oog. God heeft oog voor onze kleinheid, voor alles wat wij in ons kleine leven tot stand brengen. Het is voor Hem goed genoeg. Het is de hemel op aarde. Een mooie overweging die aansloeg bij de overvolle kerk van Maria in Ommel.

De sfeer in de kerk was zeer aangenaam mede door het prachtige zanggeluid van het door dirigent Harrie Bootsma geleide gemende koor “De Veengalm “uit Neerkant. Het koor werd prachtig ondersteund met het pianospel van Lodewijk Holskens. Het was fijn dat het koor tijdens de dienst  diverse Marialiederen ten gehore  bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’  dat door alle aanwezigen uit volle borst met het koor werd meegezongen. In haar afsluitend dankwoord bedankte  Jeanne van Etten  allen die hun medewerking hebben gegeven om de viering tot een succes te maken. En nodigde ze de aanwezigen uit om van  een lekker kopje koffie met een lekker stuk vlaai te komen genieten in café  “De Pelgrim”, maar wel voor eigen rekening.

Ook deze gezamenlijke Kringbedevaart is ook nu weer een geweldig succes geworden.

 

PS.

Mocht u  op enig moment  behoefte hebben  om de processiekaars  te laten branden kunt u dit vragen aan kapelaan van Overbeek van de parochie. De kapelaan is te bereiken op  telefoonnummer  0493-691415.

Mocht u niet direct contact krijgen wacht dan tot het informatiebandje beëindigd is en u uw wens in kan spreken.

Verslag namens de werkgroep.                        Piet Matheij