14 november 2019

Vergaderplanning Kring

Vergaderplanning 2020                                                                 

Algemene activiteiten:

Expo Veldhoven:                                                     Dinsdag 14 t/m zondag 19 januari

Werkgroep voorbereiding A V. KBO Brabant:  Donderdag 30  mei en donderdag 24 oktober

Algemene vergadering KBO Brabant:                Donderdag 25  juni en donderdag 26 november

Verzending stukken 14 mei en 15 okt.;               Indienen voorstellen e.d.: 11 juni en 12  nov.;

2e Zending bestuur: 18 juni en 19 november.

Regionaal Beraad KBO Brabant:                        Woensdag 27 mei  en woensdag 28 oktober

Congres KBO Brabant                                          Nog niet bekend

INVULLING VERGADERINGEN 2020

Bestuursvergaderingen                                Kringraadsvergaderingen         

Dinsdag aanvang 9.00 uur                          Donderdag aanvang 9.30 uur

7  januari                                                            23 januari

3 maart                                                               26 maart (de jaarvergadering van de kring)

14 april

2 juni                                                                   18 juni (voorbereiding Algemene Vergadering.)

7 juli

1 september                                                       17 september

3 november                                                       19  november  (Voorbereiding Alg. Vergad.)

8 december

Gebruikersoverleg met 3 kringen (A-D-S):

– Ledenadministrateurs en de

financiële administratie:                                    Dinsdag 12 mei

– Opstellen website en webmasters:                Dinsdag 27 oktober

Gebruikersoverleg kring Deurne :

– Overleg met BIH over belastingservice 2019:  Dinsdag   ??? april

– Overleg VOA’s:                                                In het voorjaar 2020

– Overleg VOA’s enz met wethouder :           Nog nader te bepalen

Overige activiteiten:

– Passiespelen in Tegelen                                 Keuze in zondag 24 mei en zondag 7 juni

– Bedevaart (samen met A- D – S)                  Zaterdag 15 augustus

– Dag van de Ouderen                                       Organisatie door de afdelingen rond 1 oktober

– Ontmoetingsdag besturen van afdelingen Donderdag 12 november in Liessel

Feestdagen in 2020:

Carnaval:                                              23, 24 en 25 februari

Voorjaarsvakantie                              24 februari t/m 29 februari

2e Paasdag,                                          Maandag 13 april

Koningsdag,                                        Maandag 27 april,

Hemelvaart:,                                       Donderdag 21 mei

2e Pinksterdag:                                   Maandag 1 juni

Meivakantie:                                       27 april  t/m 3 mei

Zomervakantie:                                  13  juli t/m 23  aug.

Bouwvakantie zomer:                        27 juli  t/m 16 augustus

Herfstvakantie:                                   19 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie:                                    21 december t/m 3 januari 2021

2e Kerstdag                                         Zaterdag 26 december

 

JM 5/11/19