18 november 2019

Alzheimer Café

Ziekte van Alzheimer.

In Asten een werkgroep gestart die regelmatig lezingen organiseert en verzorgt voor het Alzheimer Café voor Asten, Someren en Deurne.
Er zijn in Nederland 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Afdeling Zuidoost-Brabant is er een van. Elke afdeling heeft een aantal locaties en zo is Café Peelland dus een nieuwe locatie.
Elk café werkt volgens een vast stramien. De duur is twee en een half uur waarvan een half uur inleiding, een half uur pauze en een half uur vragen en discussie.
Een Alzheimercafé is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie dat kunnen zijn patiënten, mantelzorgers en belangstellenden. De sfeer is informeel en gemoedelijk net als in een café.

Ons Alzheimercafé heet.                                                                                         

Alzheimercafé Peelland.
Elke eerste  dinsdag van de maand.
Bezoekadres: Pastoor de Kleijnhof 21 (De Beiaard)  Postadres:5721 CR Asten
Mailadres:     alzheimercafepeelland@gmail.com

Contactpersoon voor bezoekers: John Bankers  Adres: Voordeldonk 25, 5721HK Asten.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt men steeds meer moeite met de dagelijkse vaardigheden. Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek voeren en volgen. Hij/zij kan niet meer goed informatie onthouden, onthouden waar hij/zij is, welke dag, maand of jaar het is. Praten en begrijpen wordt moeilijker. Iemand met de ziekte van alzheimer kan zich ook anders gaan gedragen.

Zijn/Haar karakter kan veranderen. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. In het begin van de ziekte zijn de verschijnselen vaak nog niet zo duidelijk. Door de ziekte wordt iemand steeds afhankelijker van de hulp van anderen.
Uit reacties van anderen cafés horen we dat de belangstelling erg groot is. Het is een uitgesproken gelegenheid om anderen eens te horen, ervaringen uit te wisselen en vragen te  stellen aan deskundigen. U bent van harte uitgenodigd.

Piet Schippers.  Gespreksleider.